Palvelut

Kääntäminen

Kääntäminen

Kääntämisessä keskeistä on viestin välittäminen yli kieli- ja kulttuurirajojen siten, että tarjottu palvelu tai tuote toimii toivotulla tavalla kohdeyleisön näkökulmasta tarkasteltuna. Käytännössä kääntämiseen liittyy aina jonkinasteinen tarve lokalisoida tai mukauttaa käännettävää sisältöä, jotta voidaan varmistaa viestin mielekkyys ja tarkoituksenmukaisuus kohdekulttuurissa sekä kohdentaa käännös juuri oikealle yleisölle.

 

Voidakseen tuottaa käännöksen, joka parhaalla mahdollisella tavalla edustaa yritystä, tukee sen tuotteita ja palveluita sekä puhuttelee kohdeyleisöä mahdollisimman tehokkaasti, kääntäjä tarvitsee tietoa siitä, missä yhteydessä tekstiä käytetään ja mitä sillä halutaan saada aikaan. Tarjoamaani käännöspalveluun sisältyy maksuton alkukeskustelu, jossa kartoitetaan käännösprojektin tavoitteita. Keskustelu ei sido sinua vielä mihinkään.

 

Lähetä minulle sähköpostia tai täytä tarjouspyyntölomake, niin otan sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

Editointi

Editointi

Editoinnin tarkoitus on hioa tekstin sujuvuutta, parantaa entisestään sen luettavuutta ja ymmärrettävyyttä, terävöittää ydinviestiä, selkeyttää rakennetta sekä varmistaa, että tekstin tyyli ja sävy puhuttelevat lukijaa halutulla tavalla. Editointiin saattaa sisältyä lisäyksiä tai poistoja, tekstin osien uudelleenkirjoittamista, uudelleenjärjestelyä tai selkeyttämistä.

 

Ota minuun yhteyttä sähköpostitse, niin keskustellaan editointitarpeistasi. Jos haluat ensin varmistaa, tarvitsetko editointi- vai kielentarkistuspalveluja, voit lähettää tekstisi minulle sähköpostitse maksutonta arviota varten.

Kielentarkistus

Kielentarkistus

Kielentarkistus on editoinnin viimeinen vaihe, jossa keskitytään tekstin pintatason tarkistamiseen ja hiomiseen: kielioppi, välimerkit sekä muut tekstin muotoon liittyvät piirteet, kuten viittaustekniikka. Kielentarkistusvaiheessa ei enää tehdä tekstin sisältöön tai muotoon suuria muutoksia. Sen pääasiallinen tarkoitus on varmistaa, että teksti on viimeistelty ja julkaisuvalmis.

 

Ota minuun yhteyttä sähköpostitse, niin keskustellaan kielentarkistustarpeistasi. Jos haluat ensin varmistaa, tarvitsetko kielentarkistus- vai laajempia editointipalveluja, voit lähettää tekstisi minulle sähköpostitse maksutonta arviota varten.

Tekstin tiivistäminen

Tekstin tiivistäminen

Ennen tekstin käännättämistä kokonaisuudessaan saattaa olla tarpeen pohtia, ovatko tekstin kaikki osat—esimerkiksi laajan ohjekirjan tai verkkosivuston koko sisältö—tarkoituksenmukaisia kansainvälisen kohdeyleisön näkökulmasta tarkasteltuna. Joissakin tapauksissa tiivistelmä, josta käy ilmi viestin keskeisin sisältö, saattaa olla tehokkain tapa tavoittaa haluttu kohdeyleisö. Tekstin laajuudesta ja yksityiskohtaisuudesta sekä tiivistelmän käyttötarkoituksesta riippuen tiivistelmä voi olla lyhyt ja ytimekäs tai laajakin.

 

Ota minuun yhteyttä sähköpostitse, niin keskustellaan projektistasi.

Tekstintuotto ja uudelleenkirjoittaminen

Tekstintuotto ja uudelleenkirjoittaminen

Joihinkin tekstityyppeihin, kuten markkinointimateriaaliin, on käännettäessä usein tehtävä suuriakin muutoksia, jotta teksti toimii osana kohdekulttuuria ja -markkinaa. Tällaisissa tapauksissa teksti saattaa olla tehokkaampi, jos se kääntämisen sijaan kirjoitetaan alusta asti kohdekielellä. Siksi palveluvalikoimaani kuuluvat myös tekstintuotto ja uudelleenkirjoittaminen vaihtoehtoina kääntämiselle.

 

Tekstintuoton tarkoitus on kirjoittaa täysin uutta sisältöä asiakkaan ideoiden ja tavoitteiden mukaisesti. Uudelleenkirjoittaminen puolestaan mahdollistaa olemassa olevien tekstien elävöittämisen esimerkiksi näkökulmaa muuttamalla, mikä vaatii laajojen muutosten tekemistä alkuperäiseen tekstiin.

 

Valitse tekstintuotto tai uudelleenkirjoittaminen, jos sinulla on kirjoitusideoita, lähdemateriaalia tai vaikkapa tekstiluonnos, mutta ei aikaa tuottaa varsinaista tekstiä itse. Ehkä sinulla on vahva viesti, ja etsit tehokkainta mahdollista tapaa välittää se kohdeyleisölle. Tai ehkä haluat saada uutta, raikasta näkökulmaa olemassa oleviin teksteihin esittämällä asiat uudella tavalla.

 

Saadaksesi juuri sinun tarpeitasi vastaavan tekstin, ota minuun yhteyttä sähköpostitse, niin keskustellaan projektistasi. Projektin alkukeskustelu on maksuton eikä sido sinua vielä mihinkään.

Tekstittäminen

Tekstittäminen

Tekstittäminen on kääntämisen muoto, johon sisältyy sanojen lisäksi myös kuva- ja äänimateriaalia. Monen viestintäkanavan yhtäaikainen läsnäolo edellyttää kääntäjältä erityistaitoja. Tekstittäjä tarvitsee työssään jatkuvasti taitoa tiivistää tekstiä, sillä useimmiten käännettävän puheen määrä on suurempi kuin mitä tekstittämisen tila- ja aikarajoitteet sallivat. Tekstittäessään kääntäjän tulee varmistaa, että tekstitys on yleisölle ymmärrettävä ja toimii osana audiovisuaalista viestikokonaisuutta siten, että myös kuvallisesti ja äänellisesti välittyvä tunnelma säilyy.

 

Tekstitän ja käännän elokuvat, pelit, tv-ohjelmat, yritysvideot sekä verkkonäkyvyyteen liittyvät audiovisuaaliset materiaalit.