Asiakasarviot

Sari Kokkola on kääntänyt englanniksi Puhdas Itämeri -hankkeiden uutisia, tiedotteita ja muita tekstejä. Tekstit vaativat Itämeren suojelun ja ympäristöalan terminologian hyvää tuntemista. Käännöstyöt ovat aina olleet sujuvia ja laadukkaita sekä termistöltään osuvia. Yhteistyö Sarin kanssa on helppoa ja käännöstyöt valmistuvat aina sovitussa aikataulussa. Sari on kertonut ympäristönsuojelun olevan hänelle itselleen tärkeä aihepiiri ja tämä kiinnostus on välittynyt myös hänen tekemässään työssä.

—John Nurmisen Säätiö, Puhdas Itämeri hankkeet

Sari Kokkola on kääntäjänä paitsi kielensä erinomaisesti hallitseva, myös innostunut, neuvotteleva ja paneutunut, mikä on asiakkaan kannalta hyvin palkitsevaa. Kokkola on analyyttinen ja perinpohjainen, ja hänen kanssaan on mutkatonta työskennellä. Kokkola todella pitää työstään ja se näkyy käännöksissä. Erityisalojen, kuten esimerkiksi kuvataide tai taidekasvatus, julkaisujen käännökset ovat hänelle mieluisia haasteita.

— Hyvinkään lasten ja nuorten kuvataidekoulu

Sari Kokkola on kääntänyt suomalaisen ratsastusterapian tekstejä sekä englanniksi että saksaksi. Hänen tarkkuutensa terminologian, viitteiden ja aikamuotojen oikeellisuuden suhteen on laadullisesti korkeatasoista. Sari on toiminut käännöstyössään nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Suomen ratsastusterapeutit kiittää yhteistyöstä ja suosittelee sitä muillekin.

— Sanna Mattila-Rautiainen, Suomen ratsastusterapeutit ry

Kuvataiteen kieli ja sen tulkinta vaativat kääntäjältä paljon. Sari Kokkola tuntee taiteen ja kulttuurin kentän ja mikä tärkeintä, kokee sen omakseen. Paitsi, että hallitsee kuvataiteen käsitteistön ja ammattislangin, hän paneutuu perusteellisesti tekstin lisäksi visuaalisiin sisältöihin. Näin lukijalle välittyy elävä ja oivaltava kuvaus esimerkiksi maalauksesta ja sen tulkinnasta.

— Tiina Valkeapää, kuvataiteilija

Sari Kokkola on ammattitaitoinen kääntäjä, joka hoitaa toimeksiannot nopeasti. Hän tuottaa luontevia ja korkeatasoisia käännöksiä, joissa tekstien pääviestit välittyvät selkeinä vastaanottajalle.

— Sofia Mattila, CMO, HUR Oy